Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Członkowie grupy badawczej

dr hab. Małgorzata Gambin – koordynatorka grupy badawczej | Wydział Psychologii UW

Kierowniczka projektu: Objawy depresji i lęku wśród Polaków w trakcie epidemii COVID-19
Zespół projektu: dr Marcin Sękowski, dr Małgorzata Woźniak-Prus, prof. dr hab. Ewa Pisula, dr hab. Karolina Hansen, dr hab. Grażyna Kmita, mgr Karolina Kubicka , mgr Joanna Gorgol, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, dr hab. Paweł Holas, mgr Agnieszka Ewa Łyś, dr Anna Wnuk, dr Tomasz Oleksy, dr Anna Szczepaniak, dr Andrzej Cudo, prof. dr hab. Emilia Łojek, dr hab. Kamila Matusiewicz

Kontakt: mgambin@psych.uw.edu.pl

prof. dr hab. Emilia Łojek | Wydział Psychologii UW

Kierowniczka projektu: Funkcje neuropsychologiczne i jakość życia u osób po COVID-19
Zespół: dr Anna Rita Egbert, dr hab. Małgorzata Gambin, dr Natalia Gawron, mgr Joanna Gorgol, dr hab. Karolina Hansen, dr hab. Paweł Holas, dr Sylwia Hyniewska, dr Ewa Malinowska, dr Agnieszka Pluta, dr Marcin Sękowski, dr Marta Sobańska, mgr Oksana Vitvitska, mgr Julia Wyszomirska, mgr Dominika Żarnecka, przy współpracy z NeuroCovid Special Interest Group International Neuropsychological Society

Kontakt: emilia@psych.uw.edu.pl

prof. dr hab. Ewa Pisula | Wydział Psychologii UW

Kierowniczka projektów:
1) Percepcja sytuacji pandemii, deklarowane zachowanie i symptomy lęku oraz depresji u osób dorosłych ze spektrum autyzmu w początkowej fazie pandemii COVID-19
2) Nauczyciele w sytuacji powrotu do szkół w czasie pandemii SARS-CoV-2
Zespół projektu: mgr Daniel Pankowski, Iwona Nowakowska, dr Anna Banasiak, mgr Kinga Wytrychiewicz-Pankowska, Milena Markiewicz, Aleksandra Jórczak

Kontakt: ewa.pisula@psych.uw.edu.pl

prof. dr hab. Katarzyna Schier | Wydział Psychologii UW

Kierowniczka projektu: Bajki o koronawirusie jako metoda radzenia sobie
Zespół projektu: 47 Studentów dwóch kursów na Wydziale Psychologii UW

Kontakt: kas@psych.uw.edu.pl

prof. dr hab. Anna Szuster | Wydział Psychologii UW

Kierowniczka projektu: Dynamika nasilenia emocji negatywnych oraz wpływ dystansu na poczucie zagrożenia sytuacją epidemiczną w Polsce, Europie i na świecie w okresie pierwszej fali pandemii w Polsce.
Zespół projektu: dr Dorota Karwowska, dr hab. Kamil Imbir prof. ucz., dr hab. Mirosława Huflejt–Łukasik, mgr Zuzanna Laszczkowska, mgr Maciej Pastwa

Kontakt: hanka@psych.uw.edu.pl

prof. dr hab. Bogdan Zawadzki | Wydział Psychologii UW

Kierownik projektu: Zmiany emocjonalne w trakcie pierwszej i drugiej fazy pandemii Sars-Cov-2 w 2020 roku
Zespół projektu: dr hab. Agnieszka Popiel, dr Maksymilian Bielecki, Błażej Mroziński, dr Ewa Pragłowska

Kontakt: bogdan@psych.uw.edu.pl

dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz. | Wydział Psychologii UW

Kierownik projektu: Doświadczenia oraz skutki pandemii wśród mniejszości i imigrantów w Polsce i Meksyku (projekt kierowany wspólnie z dr hab. Justyną Olko)
Zespół projektu: Bartłomiej Chromik, Eduardo de la Cruz, Szymon Gruda, Gregory Haimovich, Tetyana Lewińska, Katarzyna Lubiewska, Justyna Majerska-Sznajder, Joanna Maryniak, Anna Maślana, Maria Mirucka, Magdalena Skrodzka , John Sullivan, Michał Wypych
Współpracownicy i zewnętrzni eksperci projektu: Ołena Duć-Fajfer, Andrzej Galbarczyk, Grażyna Jasieńska, Bogumił Kamiński, Karolina Miłkowska, Tomasz Szapiro, Tomasz Wicherkiewicz

Kontakt: bilewicz@psych.uw.edu.pl

dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz. | Wydział Psychologii UW

Kierownik projektu: Osobowość a postrzeganie sytuacji epidemii COVID-19
Zespół projektu: prof. Peter Jonason, Maria Leniarska, Zuzanna Kozakiewicz

Kontakt: zajenkowski@psych.uw.edu.pl

dr hab. Małgorzata Dragan | Wydział Psychologii UW

Kierowniczka projektu: Zaburzenie adaptacyjne, stres traumatyczny, depresja i lęk we wczesnej fazie pandemii COVID-19 w Polsce
Zespół projektu: Piotr Grajewski, prof. Mark Shevlin

Kontakt: mdragan@psych.uw.edu.pl

dr hab. Paweł Holas | Wydział Psychologii UW

Kierownik projektów:
1. Funkcjonowanie emocjonalne i zawodowe pracowników ochrony zdrowia w trakcie pandemii COVID-19
Zespół projektu: dr hab. Małgorzata Gambin, prof. dr hab. Ewa Pisula, dr hab. Karolina Hansen, dr hab. Grażyna Kmita, prof. dr hab. Emilia Łojek, dr hab. Kamila Matusiewicz, dr Monika Prusik oraz studentki Angelika Szypulska i Weronika Kowalska
2. Ocena skuteczności internetowej interwencji opartej na uważności (i-MBCT) w redukcji negatywnych skutków emocjonalnych pandemii COVID-19
Zespół projektu: mgr Jan Wardęszkiewicz, Zuzanna Jopkiewicz, Małgorzata Grochowska

Kontakt: pawel.holas@psych.uw.edu.pl

dr hab. Grażyna Kmita | Wydział Psychologii UW

Kierowniczka projektu: Rodzice i dzieci wobec pandemii COVID-19
Zespół projektu: dr hab. Małgorzata Gambin, dr Małgorzata Woźniak-Prus, dr Marcin Sękowski, prof. dr hab. Ewa Pisula, mgr Joanna Boruszak-Kiziukiewicz, dr Eliza Kiepura, dr Andrzej Cudo, dr Anna Wnuk, dr Tomasz Oleksy

Kontakt: grazyna.kmita@psych.uw.edu.pl

dr hab. Katarzyna Lubiewska | Wydział Psychologii UW

Kierowniczka projektu: Związki partnerskie w czasie COVID-19
Zespół projektu: Dr hab. Anna Cierpka, Joanna Boruszak, dr hab. Małgorzata Gambin, Karolina Kubicka, mgr Agnieszka Łyś, dr Tomasz Oleksy, dr Anna Wnuk, dr Małgorzata Woźniak-Prus

Kontakt: katarzyna.lubiewska@psych.uw.edu.pl

dr hab. Justyna Olko | Center for Research and Practice in Cultural Continuity, Wydział Artes Liberales UW

Kierowniczka projektu: Doświadczenia oraz skutki pandemii wśród mniejszości i imigrantów w Polsce i Meksyku (projekt kierowany wspólnie z dr hab. Michałem Bilewiczem, prof. ucz.)
Zespół projektu: Bartłomiej Chromik, Eduardo de la Cruz, Szymon Gruda, Gregory Haimovich, Tetyana Lewińska, Katarzyna Lubiewska, Justyna Majerska-Sznajder, Joanna Maryniak, Anna Maślana, Maria Mirucka, Magdalena Skrodzka , John Sullivan, Michał Wypych
Współpracownicy i zewnętrzni eksperci projektu: Ołena Duć-Fajfer, Andrzej Galbarczyk, Grażyna Jasieńska, Bogumił Kamiński, Karolina Miłkowska, Tomasz Szapiro, Tomasz Wicherkiewicz

Kontakt: jolko@al.uw.edu.pl

dr Tomasz Oleksy | Wydział Psychologii UW

Kierownik projektów:
1. Konsekwencje społeczne wiary w teorie spiskowe na temat COVID-19
Zespół projektu: dr Anna Wnuk, prof. Dominika Maison, mgr Agnieszka Łyś, dr hab. Małgorzata
2. Gotowość zaszczepienia się przeciwko COVID-19 a wiara w teorie spiskowe, zachowania prospołeczne i prawicowy autorytaryzm
Zespół projektu: dr Anna Wnuk, dr hab. Małgorzata Gambin, mgr Agnieszka Łyś, dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz, prof. dr hab. Ewa Pisula

Kontakt: tomasz.oleksy@psych.uw.edu.pl

dr Anna Wnuk | Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW

Kierowniczka projektu: Postawy wobec aplikacji monitorujących rozwój pandemii Covid-19
Zespół projektu: dr Tomasz Oleksy, prof. Dominika Maison, mgr Dominika Adamczyk, dr Anna Domaradzka

Kontakt: anna.wnuk@psych.uw.edu.pl

dr Małgorzata Woźniak-Prus | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Kierowniczka projektu: Młodzież w wieku 16-18 lat wobec pandemii COVID-19
Zespół projektu: dr hab. Małgorzata Gambin, dr Andrzej Cudo

Kontakt: mwozniak@aps.edu.pl

dr Joanna Zawadka | Wydział Polonistyki UW, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW

Kierowniczka zespołu badawczego: Problemy studentów Uniwersytetu Warszawskiego ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się podczas nauczania zdalnego związanego z epidemią COVID-19 (badanie zrealizowane w ramach projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up”)
Zespół badawczy: mgr Magdalena Kochańska, mgr Joanna Plewko, mgr Iwona Nowakowska, prof. dr hab. Ewa Haman, dr Aneta Miękisz

Kontakt: joanna.zawadka@uw.edu.pl

dr Julian Zubek | Wydział Psychologii UW

Kierownik projektu: Jak media elektroniczne i codzienne aktywności wpływają na nasz nastrój w czasie pandemii?
Zespół projektu: dr Karolina Ziembowicz, dr Marek Pokropski, mgr Paweł Gwiaździński, mgr Michał Denkiewicz, mgr Anna Boros

Kontakt: julian.zubek@psych.uw.edu.pl

mgr Joanna Boruszak-Kiziukiewicz | Wydział Psychologii UW

Kierowniczka projektu: Pandemia COVID-19 a zdrowie psychiczne i samopoczucie małych dzieci (1-6 lat) oraz ich rodzin
Zespół projektu: dr hab. Małgorzata Gambin, Alicja Grudowska, dr hab. Grażyna Kmita, Karolina Kubicka, dr Katarzyna Lubiewska, dr Alicja Niedźwiecka, prof. dr hab. Ewa Pisula, dr Małgorzata Woźniak-Prus, dr Andrzej Cudo

Kontakt: joanna.boruszak@psych.uw.edu.pl

mgr Agnieszka Ewa Łyś | Wydział Psychologii UW

Kierowniczka projektów:
1. Ekspozycja na teorie spiskowe dotyczące pandemii COVID-19 a zachowania prospołeczne
Zespół projektu: dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz, dr Anna Studzińska, dr Anna Wnuk, dr Tomasz Oleksy
2. Korelaty stresu pretraumatycznego związanego z zagrożeniem infekcją COVID-19
Zespół projektu: dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz, dr Anna Studzińska, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, dr hab. Małgorzata Gambin, dr Tomasz Oleksy, dr Anna Wnuk, mgr Daniel Pankowski

Kontakt: agnieszka.lys@psych.uw.edu.pl

mgr Agnieszka Sternak | Wydział Psychologii UW

Kierowniczka projektu: Odbiór pandemii COVID-19 w pierwszej fazie lockdown’u przez osoby w wieku 60+. Badanie jakościowe.
Zespół projektu: Emilia Ilnicka, Dominika Kasprzyk, Agata Ogórek

Kontakt: agnieszka.sternak@psych.uw.edu.pl